Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Μια καινοτόμος πρόταση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής στη Λαμία

Ο καινοτόμος συνδυασμός βασικών θεωρητικών αρχών και προσεγγίσεων αναφορικά με περιπτώσεις μαθητών  που χρήζουν διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις νοητικές διεργασίες μάθησης, μνήμης, προσοχής, αντίληψης, δράσης και γνωστικής ανάπτυξης εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οργάνωση και καθοδήγηση μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα,  τα οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της δεξιότητας του μαθητή να διαχειρίζεται τις σχολικές υποχρεώσεις  και να μελετά -κατά το δυνατόν- αυτόνoμα και ανεξάρτητα.

Ειδική διαπαιδαγώγηση. Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών σε μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση, Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ), Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger), Δυσκολίες προσαρμογής και Δυσκολίες συμπεριφοράς.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών. Εφαρμογή σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης και άτυπη αξιολόγηση, για την περιγραφή και καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του κάθε μαθητή, με στόχο την οργάνωση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιστοποίηση επάρκειας στη χορήγηση και ερμηνεία του ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Δυσλεξίας, Δυσγραφίας, Δυσορθογραφίας, Δυσαναγνωσίας και Δυσαριθμησίας.

Εφαρμογές εξειδικευμένων λογισμικών με τη χρήση Η/Υ. Εμπλουτισμός του εξατομικευμένου προγράμματος με κατάλληλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση εννοιών.

Αγαπητοί γονείς.,
Η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται για 4η συνεχή χρονιά. ‘Εχοντας την πεποίθηση πως κάθε μαθητής είναι τόσο μοναδικός ώστε να αξίζει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής βελτίωσης και, πρωτίστως, με σεβασμό στις προσπάθειές σας και κατανόηση των προβληματισμών και προσδοκιών σας, είμαι στη διάθεσή σας να οργανώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα μάθησης και για το δικό σας παιδί.


Με εκτίμηση.,
Χαϊντούτη Βασιλική, Ειδική Παιδαγωγός
M.Sc. Γνωσιακής Επιστήμης Παν. Αθηνών
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Ειδική Αγωγή και Γνωσιακή Επιστήμη: Μια καινοτόμος πρόταση εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Ο καινοτόμος συνδυασμός βασικών θεωρητικών αρχών και προσεγγίσεων αναφορικά με περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις νοητικές διεργασίες μάθησης, μνήμης, προσοχής, αντίληψης, δράσης και γνωστικής ανάπτυξης εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οργάνωση και καθοδήγηση μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα,  τα οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της δεξιότητας του μαθητή να διαχειρίζεται τις σχολικές υποχρεώσεις  και να μελετά -κατά το δυνατόν- αυτόνoμα και ανεξάρτητα.

Ειδική διαπαιδαγώγηση. Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών σε μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση, Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ), Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger), Δυσκολίες προσαρμογής και Δυσκολίες συμπεριφοράς.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών. Εφαρμογή σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης και άτυπη αξιολόγηση, για την περιγραφή και καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του κάθε μαθητή, με στόχο την οργάνωση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Δυσλεξίας, Δυσγραφίας, Δυσορθογραφίας, Δυσαναγνωσίας και Δυσαριθμησίας.

Εφαρμογές εξειδικευμένων λογισμικών με τη χρήση Η/Υ. Εμπλουτισμός του εξατομικευμένου προγράμματος με κατάλληλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση εννοιών.

Αγαπητοί γονείς.,
Η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται για 3η συνεχή χρονιά. ‘Εχοντας την πεποίθηση πως κάθε μαθητής είναι τόσο μοναδικός ώστε να αξίζει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής βελτίωσης και, πρωτίστως, με σεβασμό στις προσπάθειές σας και κατανόηση των προβληματισμών και προσδοκιών σας, είμαι στη διάθεσή σας να οργανώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα μάθησης και για το δικό σας παιδί.


Με εκτίμηση.,
Χαϊντούτη Βασιλική, Ειδική Παιδαγωγός
M.Sc. Γνωσιακής Επιστήμης Παν. Αθηνών
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Οι καλοκαιρινές διακοπές έρχονται! – Οι σχολικές δεξιότητες χάνονται;

Το καλοκαιράκι πλησιάζει και σε λίγο τα σχολεία θα κλείσουν για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών! Τα περισσότερα παιδιά έχουν μπει ήδη σε καλοκαιρινή διάθεση και οι τελευταίες σχολικές εβδομάδες μοιάζουν αιώνες! Μετράνε και ξαναμετράνε τις μέρες με τόση αγωνία και ανυπομονησία, που φαίνεται ότι τα σχέδια, οι σκανταλιές και το ατελείωτο παιχνίδι ήδη έχουν αρχίσει να δουλεύουν για τα καλά μέσα στα μυαλουδάκια τους! Αλήθεια όμως, όταν μεσολαβούν μήνες διακοπών, πού πάει όλη αυτή η γνώση που έχει κατακτηθεί με τόσο κόπο και ιδρώτα στις σχολικές αίθουσες μια ολόκληρη χρονιά; Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ο όρος “καλοκαιρινή απώλεια μάθησης” (summer learning loss), ο οποίος περιγράφει την απώλεια σχολικών δεξιοτήτων και γνώσεων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ο βαθμός της απώλειας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την τάξη, τα μαθήματα και το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή. Σε γενικές γραμμές όμως, κοινό εύρημα των μελετών είναι ότι οι επιδόσεις των παιδιών σε σχολικές δοκιμασίες είναι χαμηλότερες αμέσως μετά το καλοκαίρι, από αυτές στις αρχές του καλοκαιριού. Ερευνητές και ειδικοί αναγνωρίζουν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι μία περίοδος κατά την οποία η σχολική ανάπτυξη μειώνεται σε σχέση με τη σχολική περίοδο, και ότι όλα τα παιδιά χάνουν σχολικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Ιδιαίτερα ευάλωτοι στην καλοκαιρινή απώλεια μάθησης σύμφωνα με έρευνες, είναι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία φαίνεται να χάνουν σημαντικές γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μαθηματικά). Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι τα παιδιά θα πρέπει μέσα στις διακοπές τους να λύνουν κατεβατά μαθηματικών προβλημάτων και ασκήσεων, να γράφουν εκθέσεις και ορθογραφία, και να διαβάζουν αμέτρητα βιβλία για να διατηρήσουν τις δεξιότητες που έχουν μάθει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το καλοκαίρι είναι η τέλεια στιγμή για να ανακαλύψουν τα παιδιά ότι η μάθηση είναι διασκέδαση και μπορεί να συμβεί και εκτός του σχολείου! Δεδομένου ότι το καλοκαίρι είναι μια μεγάλη αδόμητη μάζα χρόνου, ο πειρασμός για τα παιδιά είναι μεγάλος για να περνούν ατελείωτες ώρες μπροστά στην τηλεόραση, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Με λίγη εφευρετικότητα και προγραμματισμό όμως, οι καλοκαιρινές διακοπές μπορούν να μετατραπούν από μαθησιακή έρημο, σε μαθησιακό παράδεισο! Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς; Οι διασκεδαστικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη μάθηση και τη γνώση μπορεί να είναι πολλές, αρκεί οι γονείς να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη! Αναζητήστε ευκαιρίες για διάβασμα και ανάγνωση. Το εξωσχολικό βιβλίο έχει τεράστια επιρροή στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και βελτιώνει τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργήστε χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα και καθιερώστε δέκα – δεκαπέντε λεπτά διάβασμα μέσα στην ημέρα από το αγαπημένο βιβλίο του παιδιού. Οι γονείς είναι καλό να ενθαρρύνουν το παιδί να διαβάζει ό,τι το ευχαριστεί και το διασκεδάζει! Η εξάσκηση της ανάγνωσης μπορεί να γίνει όμως ακόμα πιο διασκεδαστική. Ζητήστε από το παιδί να συνεργαστεί μαζί σας στην μαγειρική, αναθέτοντάς του να διαβάζει τις συνταγές και εσείς να εκτελείτε. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί και διδάσκεται τη σημασία της συνεισφοράς και τις συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί επαφή με την ανάγνωση. Και ποιος δεν θα ήθελε να συμμετέχει στην προετοιμασία του αγαπημένου του γλυκού και φαγητού! Δοκιμάστε επίσης να παίξετε το παιχνίδι “έχεις μήνυμα”. Γράψτε καθημερινά σημειώματα στο παιδί και σκορπίστε τα σε διάφορα μέρη του σπιτιού. Το πιθανότερο είναι πως θα βρει πολύ διασκεδαστικό αυτό το παιχνίδι και θα χαίρεται που έχει να διαβάζει καθημερινά κάτι από εσάς! Ενθαρρύνετε το παιδί να κάνει το ίδιο για να εξασκείται παράλληλα στις δεξιότητες γραφής. Δημιουργήστε παιχνίδια γραφής και έκφρασης. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η τέλεια ευκαιρία για να κρατήσουν τα παιδιά ημερολόγιο! Ενθαρρύνετε τα παιδιά να γράφουν στο τέλος της ημέρας πώς πέρασαν, τι σκανταλιές έκαναν, με ποιους έπαιξαν, τι είδαν κτλ. Η έκταση δεν χρειάζεται να είναι αυτή της έκθεσης. Μια παράγραφο να γράψει ή και απλές προτάσεις, θα είναι κέρδος για το παιδί. Εμπλουτίστε το ημερολόγιο με ζωγραφιές, φωτογραφίες, κοχύλια, άμμο και οτιδήποτε θα προσελκύσει το ενδιαφέρον και θα καλλιεργήσει τη φαντασία του παιδιού. Στο τέλος, μπορεί να μοιραστεί το δημιούργημά του με τη γιαγιά και τον παππού ή τους φίλους του! Ενθαρρύνετε το παιδί να συμμετέχει στις καθημερινές υποχρεώσεις του σπιτιού, ενώ παράλληλα θα εξασκείται στις δεξιότητες γραφής. Ζητήστε του όσο εσείς θα ψάχνετε τι λείπει από το σπίτι, να γράψει τη λίστα του σούπερ μάρκετ! Επίσης, τα σταυρόλεξα και η κρεμάλα είναι παιχνίδια που βοηθούν τα παιδιά στη γραφή και στη συγκέντρωση, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν και ψυχαγωγούν όλη την οικογένεια! Τα μαθηματικά και η φυσική στην πράξη! Την ώρα που συγκεντρώνετε τους λογαριασμούς και φτιάχνετε τον οικονομικό προϋπολογισμό του σπιτιού, ζητήστε τη βοήθεια του παιδιού στις μαθηματικές πράξεις (η βοήθεια φυσικά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνώσεων του παιδιού). Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή του στην οργάνωση του ταξιδιού ή της εκδρομής, δημιουργώντας προβλήματα για τον υπολογισμό των αποστάσεων, της ώρας και του κόστους! Δώστε έμφαση στην επανάληψη της προπαίδειας μιας και είναι από τις πιο συχνές απώλειες στο μάθημα των μαθηματικών. Σε ανύποπτο χρόνο κάντε ερωτήσεις προπαίδειας έτσι ώστε τα παιδί να κρατά μια συνεχή αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστική επαφή! Δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά την επιστήμη της φυσικής, βλέποντάς την πώς λειτουργεί στην πράξη! Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να φυτέψτε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σπόρους ή μικρά φυτά και να συζητήσετε με το παιδί τους τρόπους (νερό, ήλιος, αέρας) που θα τα φροντίσετε για να μεγαλώσουν! Όλα τα παραπάνω είναι μόνο κάποιες από τις ελάχιστες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μέσα στις καλοκαιρινές τους διακοπές για να διατηρήσουν επαφή με τις σχολικές δεξιότητες χωρίς όμως να χάσουν την ξεκούραση που τόσο έχουν ανάγκη! Η υπερβολική ξεκούραση όμως εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη βαριεστημάρα και στην πλήξη. Η μάθηση και η επαφή με τη γνώση μπορεί να πραγματοποιηθεί και να διατηρηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες, ικανοποιώντας με διασκεδαστικό τρόπο την έμφυτη περιέργεια και την έμφυτη δίψα των παιδιών για μάθηση!

Πηγή : www.parentshelp.gr

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Διαδικτυακό εργαλείο του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο φιλοξενείται η διαδικτυακή πλατφόρμα "Αερόστατο" για παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών.

Πρόσφατα το "Αερόστατο" εμπλουτίστηκε με νέες ασκήσεις ψυχαγωγίας και μάθησης, "Ασκήσεις λόγου και ομιλίας" καθώς και με τις "Αντισταθμιστικές ασκήσεις" των τριών (3) τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών για παιδιά 5-6 ετών.
Η πρόσβαση είναι ελεύθερη.


http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/